| OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

  • Analizy

Specjalizujemy się w opracowywaniu analiz rynkowych i finansowych na potrzeby przedsięwzięć inwestycyjnych i działalności operacyjnej.

  • Wyceny

Oferujemy sporządzanie wycen przedsiębiorstw oraz składników własności intelektualnej, takich jak: patenty, technologie, licencje czy znaki towarowe.

  • Finansowanie

Oferujemy pomoc przy zapewnieniu środków na rozwój poprzez dotacje, kredyty, czy też zewnętrznych inwestorów (aniołowie biznesu, venture capital). Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych, biznesplanów oraz studiów wykonalności, a także wspieramy w procesie negocjacji z inwestorami i instytucjami finansowymi.

  • Zarządzanie

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie finansowego interim management. Innowacyjnym spółkom oferujemy wsparcie w rozwoju w formie doradczej lub w postaci operacyjnego zaangażowania w działalność.

  • Doradztwo

Oferujemy usługi wsparcia w m.in. w zakresie oceny potencjału rynkowego technologii i rekomendacji ścieżki komercjalizacji. Prowadzimy konsultacje dotyczące przedsięwzięć technologicznych oraz pomagamy w poszukiwaniu partnerów biznesowych.

  • Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu analizy finansowej, wycen i pozyskiwania finansowania, a także komercjalizacji projektów innowacyjnych.

Copyright by ARGO CONSULTING