| ZESPÓŁ

Paweł Wiśniewski

Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz stypendysta DAAD na uniwersytecie w Bremie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania analiz projektów inwestycyjnych, wycen oraz długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw. W trakcie swojej kariery realizował projekty dla klientów z wielu branż, związane z wyceną wartości niematerialnych i kapitałów własnych spółek, oceną rentowności inwestycji oraz modelowaniem finansowym do celów pozyskiwania finansowania ze źródeł publicznych i komercyjnych. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk rynku akcji w Trigon DM, a doświadczenie zawodowe zdobywał także w wiodących na polskim rynku instytucjach finansowych oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych. Od ponad dwóch lat prowadzi własną działalność gospodarczą doradzając zarządom polskich i zagranicznych spółek w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz współpracując z firmami konsultingowymi jako zewnętrzny ekspert. Jest w trakcie zdobywania tytułu Certyfikowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst). Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.
Copyright by ARGO CONSULTING